Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

Урдини езера в Рила

С ненагледната си красота Урдините езера не отстъпват на Седемте рилски езера, но планината така ревниво ги е скътала в пазвите си, че само най-смелите могат да се любуват на тяхната прелест.

Шестте Урдини езера са разположени амфитеатрално в западната половина на обширния и дълбок Урдин циркус, в най-алпийската част на Северозападна Рила. Над циркуса като фантастичен декор величествено се извисяват обкръжаващите го върхове Ушите, Мальовица, Голям и Малък мермер, Додов връх, Дамга и югозападната част на могъщия хребет Зелени рид.

Езерата са сравнително малки (от 0,8 до 2,5 ха), предимно закръглени, но с твърде разнообразни брегове - от равни до много стръмни и скалисти. Разликата в надморската им височина е около 100 м. Най-високото, Урдино езеро № 1,е разположено югоизточно от връх Дамга, на 2375 м. То има кръгла форма и дълбочина 4,7 м. Водите му са кристално бистри и студени.

Паницата е най-ниско разположеното (на 2278 м.), най-голямото по площ (2,53 ха) и воден обем (89 500 куб.м.) Урдино езеро.
Най-малкото по площ, обем и дълбочина е чудно красивото Рибно (Дамгско) езеро, най-популярното сред Урдините езера. Намира се само на 500 м източно от връх Дамга, в южните склонове на Зелени рид. Водосборната му област е най-обширна в сравнение с другите Урдини езера.

Най-големият постоянен поток, който го подхранва, образува живописен меандър през торфището край западния езерен бряг. Край североизтония му бряг минава най-пряката, но трудно проходима туристическа пътека от село Говедарци за хижа "Иван Вазов" (по долината на Урдина река).

Къде: Северозападна Рила

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

Дата: 11 септември 2012 г.
4.5/5, 18893 гласа
Забележителности около Рила