Начало / Статии / Статии - България

Природен парк Рилски манастир

Автор

/

Природен парк "Рилски манастир" обхваща долините и водосборните области на реките Райска и Илийна. Паркът е разположен в сърцето на Рила и се отличава с харакетерен алпийски релеф, особено в северната си част.

Северните склонове на живописната трогова долина на Рилска река са силно нарязани от многобройните зъбери, игли и шеметни улеи, известни като Злите потоци. По дълбоките им стръмни корита често се образуват каменопади и сипеи. През зимата се свличат опасни лавини, а през пролетта , при топенето на снеговете, в тях потичат страховити, буйни потоци, на които се дължи злавещото им име. Най-известният улей - Белият улук, е под назъбения гребен на Дяволските игли.

Територията на парка е дълбоко прорязана от речната система на Рилска река - най-дългата (51 км) и най-пълноводна река в цяла Рила. В живописната долина на реката, недалеч от водослива й с река Илийна, сред гъстите иглолистни и букови гори се издига величественият Рилски манастир. Той е един от най-внушителните монументални паметници на българското средновековно изкуство и архитектура, признат  за част от световното кутурно наследтво и е под закрилата на ЮНЕСКО.

Голямото богатство на парка е естествената вековна гора (включена в резервата "Риломанастирска гора"), която в по-голямата си част е на възраст 120-200 години. Със своето уникално видово разнообразие риломанастирската гора е най-пъстрата резерватна гора - тук се срещат бяла мура, смърч, ела, бук, бял бор, наскоро откритият локален ендемит - рилски дъб и др. Близо до Кирилова поляна се намира единственото находище на тис в Рила. Изключително богат и разнообразен е животинският свят в гората.

Любопитно: Едно от най-често посещаваните места в Рила е местността Кирилова поляна (Мойсеева, Партизанска). Тя е закътана сред високи смърчови гори в северната част на парка, на 1465-1600 м н.в. Представлява долинно разширение на река Рилска със следи от челна морена в подножието на живописната скалиста дъга, образувана от величествените върхове на Мальовишкия дял - от запад на изток се редуват Елени връх, Орловец, Иглата, Злия зъб, Ловница и , Голям Купен(високи над 2650 м). Всички те са алпийски обекти, на юг от тях се спускат стръмните скалисти улеи на Злите потоци. Злият зъб е може би единственият връх у нас, който от никоя страна не може да бъде изкатерен без алпийска техника, а връх Двуглав има най-високата (460 м) почти отвесна стена за скално катерене.

Къде: Рила, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"
 

>
25 януари 2013 г.

Тагове

зимен туризъм

летен туризъм

планини

природни паркове

природни резервати

Рила

семеен туризъм

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти