Начало / Статии / Статии - България

Сакар планина - природна прелест и очарование

Автор

/

В югоизточната част на България, между долините на реките Марица, Тунджа и Сазлийка, се намира малката китна планина Сакар.

Тя представлява уединен масивен планински купол, дълъг 40 км и широк 15-20 км, който на север се свързва с Манастирските възвишения. Изградена е от едрозърнеста гранитна ядка, обградена от метаморфни скали.

Сакар е ниска планина с плоски върхове. От най-високия връх Вишеград (856 м), в централната част на планината, заобленото било се разклонява на запад и на изток на къси, стръмни ридове, отделени от дълбоки долове. Южните склонове са сравнително по-стръмни, на места прорязани от ровини и речни долини. В източните части на планината има окарстени мрамори. Тук се намират Ловджийската и Терешковската пещера.

Поради куполообразната форма на планината, сакарските реки оформят т.нар. радиална речна мрежа. По-дълги са Соколица - ляв приток на Сазлийка, Голяма и Лефченска река - леви притоци на Марица, и Синаповска река - десен приток на Тунджа.

Сакар има континентално-средиземноморски климат. Зимата е къса и топла, а лятото - горещо и сухо, често падат градушки.
Естествената растителност е представена от топлолюбиви широколистни видове - полски бряст, нискорасъл дъб, келяв габър, цер, благун, драка и др. Тук се срещат и цели масиви с бадемови насаждения. Разпространени са и редица средиземноморски видове - жасмин, заешка сянка, грипа, пирен и др.

Планината обитават яребици, пъдпъдъци, колхидски фазан, благороден елен. В Сакар се намират 7 от 12-те известни в България гнездилища на застрашения в световен мащаб царски орел.

Заоблените била са покрити с обширни сочни пасища. По склоновете се отглеждат много лозя, орехи, тютюн, череши и др. Малката надморска височина, мекият кимат и свежата растителност придават особено очарование и прелест на планината.

Любопитно: Богатство на Сакар планина са и редица археологически обекти - мегалитните гробници-долмени край селата Устрем, Хлябово и Сакарци, скалната църква (10 в.) и останките от античната крепост Вукелон със средновековна кула (13 в.) при село Маточина, мавзолеят на Хазър Баба (16 в.) при село Богомил, Усремският  манастир "Св.Троица" от 15 в.

Къде: Сакар планина

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"
 

>
14 август 2012 г.

Тагове

летен туризъм

планини

природни паркове

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти