Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

природни паркове

природни паркове - вижте всички статии отнасящи се до природни паркове. Намерени са 50 статии за природни паркове.
  Дълбоко провинциален, изолиран, скалист и винаги спиращ дъха, Дънегол – най-северното графство на Ейре – има своя отличителна, на-върха-на-света атмосфера. Неговите ...
  Ако Ейре е една голяма живописна разходка с кола, тогава прочутият Пръстен на Кери е най-желаната част от нея заради своята неповторима красота. Въпреки че той вече не крие няка...
  Национален парк "Централен Балкан" е една от най-големмите защитени природни територии в нашата страна (на трето място след Природен парк "Странджа" и Национален парк...
  Тази красива господарска къща от гранит и плочник – чието име означава „резиденция в ливадата“ – датира от ХІV в., с по-“скорошни“ добавки от ХVІ и ХV...
  "Българска" е един от най-младите природни паркове в България (2002г.). Паркът обхваща билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Пр...
Източната част на Сливенска планина, която се издига величествено над Сливенското поле, носи поетичното име Сините камъни. За да се запази този дивен природен кът, през 1980г. тук е обособен едноим...
  Крушунскатa екопътека е къс маршрут в местността Маарата, в землището на село Крушуна, Ловешка област. Система от дървени мостчета и стълби позволява достъп до уникалната бигорна Крушунс...
Странджа е разположена в югоизточия край на България. Състои се от три планински дяла. Южният (Главен) дял е най-голям и най-висок (връх Голям Махиада, 1031 м) и се намира изцяло в Турция....
  В югоизточната част на България, между долините на реките Марица, Тунджа и Сазлийка, се намира малката китна планина Сакар. Тя представлява уединен масивен планински купол, дълъ...
С ненагледната си красота Урдините езера не отстъпват на Седемте рилски езера, но планината така ревниво ги е скътала в пазвите си, че само най-смелите могат да се любуват на тяхната прелест. ...