Начало / Статии / Статии - България

Река Камчия - на разходка с лодка на път към морето

Автор

/

Река Камчия е най-дългата река в България и на Балканския полуостров (244,5 км), която се влива направо в Черно море. В древността е била известна с името Панисус, е през Средновековието я наричали Тича.

Камчия се образува от сливането на реките Голяма и Луда Камчия. За главна река условно се приема Голяма Камчия. Тя извира под името Тича от стръмните, обрасли с широколистни гори южни склонове на Лиса планина, Източен Предбалкан. Отначало пътят й лъкатуши на изток-североизток през хълмистата област Герлово. Значително нараснала от многобройни малки притоци, тя образува живописен пролом през Преславска планина и под името Голяма Камчия навлиза в хълмистото Преславско-Смядовско поле, Източна Дунавска равнина.

При село Хан Крум Голяма Камчия приема и най-големия си приток- река Врана, прави голям завой и се насочва на изток по долинното разширение между Роякското плато и Върбишка планина до село Цонево, където се слива с река Луда Камчия. Оттук общата река Камчия продължава на изток през прочутия Лонгоз и се влива в Черно море чрез подводна делта.

Река Луда Камчия извира от Котленска планина, близо до прохода Вратник. Тече в посока от запад на изток между Северния и Южния склон на Източна Стара планина, приема много притоци, образува няколко тесни пролома, прагове и долинни разширения. При поройни дъждове тя става неудържима - нивото й рязко се повишава, скоростта на течението й се увеличава многократно, тя прелива и наводнява всичко наоколо, което напълно отговаря на името й - Луда Камчия.

При село Дъскотна тя рязко завива на североизток, прорязва главното било на Източна Стара планина и разделя Върбишка и Камчийска планина. Чудно красивият Лудокамчийски пролом завършва при село Сава. След това реката се слива с Голяма Камчия.

Любопитно: Лудокамчийският пролом е дълбок, дълъг, с много меандри и стръмни склонове. В землището на село Аспарухово, на стръмния десен проломен бряг на река Луда Камчия се извисяват високи над 20 м скални блокове. Като цяло скалната композиция наподобява три успоредни полуразрушени крепостни стени, на които стърчат кули, остри конуси, пирамиди, игли и други причудливи форми. Това са Чудните скали. В района на пролома са и скалните феномени Свинската глава и Костенурката и поддържаният резерват "Върбов дол".

Най-добро време: април - октомври

*

Виж още:

Почивка в Обзор

Почивка в Златни пясъци

Почивка в Созопол

>
07 август 2020 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

море

природни паркове

реки

речни пътешествия

романтика

семеен туризъм

Забележителности наоколо

Избрани оферти