Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

природни резервати

  Природният резерват "Острица" е една от най-старите защитени природни територии в нашата страна. Разположен е по  склоновете на връх Острица, в западната част на планината...
Най-старата защитена местност в България - от 23 юли 1931 г. (резерват от 1933 г.), е "Силкосия". Разположен е по левия долинен склон на река Велека между селата Българи и Кости, на надмо...
"Централен Рилски резерват" е най-големият резерват в България и на Балканския полуостров и един от най-големите в Европа.       Снимка: Мария Ангелова Създаде...
  Най-големият родопски резерват "Червената стена" е създаден през 1962 г. Обхваща обширни територии (3029 ха) по долината на Чепеларска река и живописните склонове Добростан - к...
  Биосферният резерват  "Купена" (1961 г) се намира близо до град Пещера, в северните склонове на Баташка планина, Западните Родопи, между 550-1400 м.н.в. Релефът се отличав...
  Биосферният резерват "Славянка" (1951 г.) се намира в едноименната планина (в миналото наричана Алиботуш) - една от най-красивите в България. Славянка, подобно на Пири...
В Западните Родопи, между град Ракитово и връх Голяма Сюткя се намира биосферният резерват "Мантарица" (1968 г.). Той обхваща живописните местности Мантарица, Петлите, Кайнаците и др., ме...
В южния край на Баташката планина, Западни Родопи, се намира биосферният резерват "Дупката" (1956 г.). Разположен е по поречието на Девинска река. Обхваща територия с надморска височина о...
  В биосферен резерват "Баюви-дупки-Джинджирица" (1934 г.) се опазват естествени гори от реликтните бяла и черна мура, обитавани от изключително богат растителен и животински свя...
  В най-западната част в Национален парк "Централен Балкан", северно от връх Тетевенска Баба (2071 м), се намира биосферния резерват "Боатин" (1948 г). Разполо...