природни резервати

  В югоизточната част на България, между долините на реките Марица, Тунджа и Сазлийка, се намира малката китна планина Сакар. Тя представлява уединен масивен планински купол, дълъ...
Блатото лагуна Aркутино (Мечешко блато) и принадлежащата му лонгозна гора е влажна зона - обект на Рамсарската конвенция. Разположено  на територията на резервата "Ропотамо", на 2,5 ...
  Природният резерват "Острица" е една от най-старите защитени природни територии в нашата страна. Разположен е по  склоновете на връх Острица, в западната част на планината...
  В югоизточната част на България, на 50 км от Бургас, се намира един от най-дивните кътчета на българската природа  - резерватът "Ропотамо". Тук могат да се видят ...
Най-старата защитена местност в България - от 23 юли 1931 г. (резерват от 1933 г.), е "Силкосия". Разположен е по левия долинен склон на река Велека между селата Българи и Кости, на надмо...
"Централен Рилски резерват" е най-големият резерват в България и на Балканския полуостров и един от най-големите в Европа.       Снимка: Мария Ангелова Създаде...
  Най-големият родопски резерват "Червената стена" е създаден през 1962 г. Обхваща обширни територии (3029 ха) по долината на Чепеларска река и живописните склонове Добростан - к...
  Биосферният резерват  "Купена" (1961 г) се намира близо до град Пещера, в северните склонове на Баташка планина, Западните Родопи, между 550-1400 м.н.в. Релефът се отличав...
  Биосферният резерват "Славянка" (1951 г.) се намира в едноименната планина (в миналото наричана Алиботуш) - една от най-красивите в България. Славянка, подобно на Пири...
В Западните Родопи, между град Ракитово и връх Голяма Сюткя се намира биосферният резерват "Мантарица" (1968 г.). Той обхваща живописните местности Мантарица, Петлите, Кайнаците и др., ме...