Начало / Статии / Статии - България

Природен парк Странджа

Автор

/

Природен парк "Странджа", обявен през 1995 г., е най-голяматата защитена природна територия в нашата страна. Обхваща голяма част от Странджа планина (водосборите на реките Велека и Резовска) и Южното Черноморско крайбрежие, между град Царево и граничното село Резово. Това е единственият парк в България, в който има много населени места.

Странджа е своеобразен оазис, в който съжителстват най-различни по произход и еволюция растителни и животински видове. Това се обуславя от географското положение на планината - мост между Европа, Азия и Средиземноморието., между два климатични пояса - умереноконтинетален и субтропичен. Някога Странджа и Кримско-Кавказките планини били свързани с планински хребет, който днес е под водите на Черно море. Това обяснява наличието в странджанската флора на множество терциерни реликтни видове, които не се срещат никъде другаде в Европа.

Странджа е почти изцяло покрита с дъбови и букови гори. Тя е областта с най-богат и разнообразен растителен свят в България. Тук са установени  1665 вида висши растения, от които 18 ендемитни (3 български и 15 балкански), 49 реликтни, 57 редки, 10 застрашени. Странджа е защитената територия с най-много видове гръбначни животни в България - 404, от които 111 вида риби, 9 вида земноводни, 23 вида влечуги, 269 вида птици.

Природен парк "Странджа" е важно място за почивка, нощувка и хранене на птиците по прелетния път Виа Понтика. От изключително разнообразните безгръбначни 99 вида са ендемити. На територията на парка се намират природните резервати "Силкосия", "Узунбоджак", "Витаново", "Средока", "Тисовица", 12 защитени местности, природните забележителности Попова скала и Каманска бърчина, архитектурният резерват село Бръшлян, фолклорният резерват село Българи и  историческата местност Петрова нива. Защитената местност Силистар включва крайморската ивица между селата Синеморец и Резово. Малки заливи и колоритни форми на морския клиф придават на брега неповторима прелест.

Любопитно: Реликтната каспийска водна костенурка обитава единствено река Велека и Резовска река. Само в Странджа скалните орли гнездят по дърветата и само в нейните реки видрата, застрашена от изчезване в света, има плътна популация. Гюнтеровата полевка се среща само в Странджа и по южното ни Черноморско крайбрежие. Тук е единствената колония на ливаден блатар в България.

Къде: Странджа планина

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
06 март 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти