Начало / Статии / Статии - България

Наколните селища във Варненското езеро

Автор

/

През 1921 г., при почистване на Варненското езеро, от дъното в западния му край били извадени глинени съдове и големи дървени колове. Изследователите ги определили като „части от наколни постройки". По-късно, през 50-те години на XX в., при строителни работи в езерата Варненско и Белославско на дъното са открити следи от 13 крайбрежни наколни селища.

Изследователите ги датират в ене- олита и ранната бронзова епоха и смятат, че древните обитатели на тези селища са изградили тук жилищата си, за да използват естествената защита на морето. На дъното забивали колове, изграждали върху тях платформа и на нея издигали самото жилище. Подводните археологически изследвания на наколното селище „Арсенала", на южния бряг на Варненското езеро, обогатяват информацията за този тип поселения.

Дължината на селището в посока запад-изток е около 350 м. Открити са над 300 дървени колове- пилони с дължина до 3 м. Намерени са фрагменти от глинени съдове, парчета от мазилки на огнища, кремъчни ножове, кости от диви и домашни животни. Особено интересна за изследователите е керамиката. Съдовете имат сив и по-рядко черен цвят, направени са от глина с високо съдържание на кварцов пясък. Много малко от тях имали украса от релефни линии, вдлъбнатини, врязани линии, отделни малки полета от повърхността им били загладени или небрежно надраскани. Установено е, че голяма част от врязванията са били правени с нокът.

От оръдията на труда, използвани през тази епоха, при наколните жилища се откриват предимно кремъчни ножове, брадвички и чукове от рог на елен и от камък. Както съдовете, така и оръдията на труда произхождат от медно-каменната и ранната бронзова епохи. На езерното дъно около селището „Арсенала" археолозите откриват културни напластявания с дебелина от 1.50 до 7 м. Анализирайки техните особености, учените стигат до предположението, че жилищата първоначално са били разположени на ниски места по крайбрежието и са били залети при внезапно и бързо покачване на водата. Животът прекъснал задълго, но след това мястото било заселено отново. След продължително обитаване през ранната бронзова епоха настъпило ново рязко покачване на водата и през около 2100 г.пр.Хр. животът тук отново прекъснал.

Любопитно: В района на Варненското езеро е извършен па- леоекологичен анализ на Всички характеристики на езерото - температура, дълбочина на водата, соленост, и е направен опит за Възстанобка на екологичните условия в района през късния енеолит и бронзовата епоха. Анализът показал, че по Времето, когато наколните жилища са били обитавани, около Варненското езеро са се простирали гори от дъб и габър. Открита е овъглена дървесина и от явор, ясен, леска, дрян, ябълка, бук и бреза. И тук, както навсякъде през тези епохи, хората изсичали горите и оформяли големи земеделски полета, за да отглеждат пшеница и ечемик. Но близостта на Черно море и промяната на неговото ниво били основният фактор, който влияел както на земеделието, така и на целия им живот.

>
26 септември 2013 г.

Тагове

антични градове

археологически музеи

археология

идеи за уикенд

съкровища

Забележителности наоколо

Избрани оферти