Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

Природен парк Сините камъни

Източната част на Сливенска планина, която се издига величествено над Сливенското поле, носи поетичното име Сините камъни. За да се запази този дивен природен кът, през 1980г. тук е обособен едноименния природен парк.

Територията на парка е с живописен, силно разчленен релеф, който напомня на вкаменено развълнувано море. По стръмните планински склонове, се извисяват причудливи склани образувания, а в долините има красиви извори и водопади. Тук е първенецът на Източна Стара планина - връх Българка (1181г.). Сред многобройните пещери в парка (Орлови дупки, Комините, Песченик, Хайдушката пещери) най-голяма и най-красива е пещерата Змееви дупки. За нея и днес се носят предания за страшни змейове и самодиви. Гори почти изцяло покриват територията на парка. В подножието те са широколистни, съставени от космат дъб, габър, благун, цер, ясен и др., а високите места са обрасли с вековни гори от мизийски бук.

Тучните горски поляни са обсипани с дъхави треви, цветя и билки. Някои от тях са редки видове, включени в Червената книга на България - урумово лале, горска съсънка, старопланинска козя брада и др. Животинският свят в парка е много разнообразен. Тук се намира резерватът "Кутелка", в който се опазват местообитанията на редки и изчезващи грабливи птици от България и от Европа - орли, лешояди и др.

Любопитно: Легендата разказва как балканджията Еньо си взел булка от полето. Тръгнали сватбарите към Еньовото село. Преди да залезе, Слънцето огряло чудно хубавата младоженка и косата й грейнала като злато. Невестата се обзаложила със Слънцето, че на другия ден ще го изпревари и първа ще стигне върховете на планината. За наградата поискала двойно по-дълга златна коса, а ако не успее - да стане камък. Но уморена от сватбените веселби, тя се успала. Щом се събудила, хукнала с всички сили нагоре по стрънмия склон, но Слънцето вече било огряло планинските върхове. В същия миг невестата и близките й, които тичали след нея, се вкаменили- превърнали се в скалния феномен.

Къде: близо до гр. Сливен

Най - добро време: май - септември

"Повече от 100 чудеса на природата в България"

Дата: 15 юни 2012 г.
4.5/5, 24923 гласа
Забележителности около Сливен