Начало / Статии / Статии - България

Тракийският конник - божество, което чува и вижда всичко

Автор

/

Едни от първите паметници, открити в зората на българската археология, са неголемите каменни плочи с релефно изображение на конник, датирани от I-II в.

Конникът е представен по време на лов, следван от прислужник, куче или лъв. Преследваното животно най-често е глиган. Има и изображения, в които конникът поднася дарове през олтар, обслужван от забулена жена и пазен от змия, която се вие по клонато дърво. Понякога  на плочите се връща от лов с убит дивеч в ръце. Тези сюжети се срещат в многобройни варианти.

Учените днес са единодушни, че конникът е най-популярното тракийско божество, наречено Херос. Плочките били поставяни в светилищата на Херос по време на специален обред. Много често върху тях имало посветителски надпис,. в който поклонник моли божеството за закрила и подкрепа.

Тракийският конник бил почитан като бог на лова, на плодородието, на живота и смъртта, като божество, което чува и вижда всичко. Затова го изобразявали с по две или три лица. Као проява на религиозен синкретизъм (сливане в едно) на различни божества, Херос често према образа на Аполон, Асклепий, Дионис, зевс, Арес, Митра и Силван (римско божество на горите и природата). През 4 в. с въвеждането на християнството се слага край на официалното почитане на Тракийския конник, но неговият култ е послужил като основа за образа на Свети Георги.

Любопитно: Досега са намерени около 2000 оброчни плочки и над 100 бронзови статуетки с изображението на Херос. Макар и по-рядко, това божество е наричано "теос" ("деос"), което означава бог. Траките изграждали светилища на Херос почти във всяко селище. Например във Филипополис той бил основно божество, а другаде се почитал гръцкия бог на светлината и изкуствата Аполон. Оброчни плочки, посветени на тракийския Херос, се срещат и извън тракийските земи - в Панония, Северното Причерноморие, дори в Египет. Това свидетелства за проникване на тракийското население в тези райони, което явно личи и от имената в някои посветителски надписи.

Вижте още в "Повече от 100 археологически открития в България"

>
04 февруари 2013 г.

Тагове

археологически музеи

археологически резервати

идеи за уикенд

керамика

летен туризъм

Забележителности наоколо

Избрани оферти