Начало / Статии / Статии - България

Осъм - четвъртата по дължина река в България

Автор

/

Осъм е най дългата Старопланинска река приток на река Дунав

За начало на река Осъм се приема река Черни Осъм, която извира югозападно от връх Левски, в Троянския Балкан. Северно от град Троян Черни и Бели Осъм се сливат и образуват главната река Осъм, която продължава на север през Предбалкана. При град Ловеч тя завива на североизток и тече край западните склонове на Деветашкото плато. Тук в стръмния й десен долинен склон е разположена уникалната Деветашка пещера.

Източно от град Левски река Осъм прави остър завой на северозапад и навлиза в Дунавската равнина, където без да променя посоката си, се влива в река Дунав. Така Осъм описва огромна дъга, изпъкнала на изток. В горното течение на реката долината й има типичен планински облик - силно наклонено, тясно, проломно речно легло, притиснато от високи стръмни долинни склонове, обрасли с хубави букови гори. Реката е бърза, пенлива и кристално бистра. Точно тук, в девствената изворна област на Черни Осъм, е скътан приказно красивият биосферен резерват "Стенето".

В Предбалкана Осъм дълбоко прорязва Микренските и Ловчанските височини. Образува живописна проломна долина с красиви всечени меандри и приема водите на множество красиви карстови извори. Коренно различна е долината на Осъм в Дунавската равнина. Заради малкия наклон тя е широка (на места до 3 км) и асиметрична - десните долинни склонове са къси и стръмни, силно нарязани от ровини, а левите - полегати и обширни. Реката бавно лъкатуши из плиткото долинно дъно, запълнено с алувиални наслаги, като образува многбройни големи и сложни меандри, подобни на осморки (има предположения, че с тях е свързано името на реката).

Осъм има малко притоци, предимно неголеми реки и къси пресъхващи потоци - бари. Пълноводието на реката е през май-юни, а маловодието - през август-октомври. Често при интензивно топене на снега и поройни пролетни валежи настъпват големи наводнения. Водите в горното течение на реката се използват за електродобив, а в средното и долното - за напояване и за примишлени цели.

Над река Осъм в град Ловеч е единственият покрит мост в България и на Балканския полуостров. Построен е от майстор Кольо Фичето през 1874 г.

Любопитно: Античното име на река Осъм е Асемус, вероятно по названието на римския кастел (крепост), издигнат до устието й. Край Осъм още от древността са възникнали много селища. По долината на реката е минавал най-старият тракийски път през Стара планина. И днес важен автомобилен път - по долината на Осъм през Троянския проход - свързва Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
11 октомври 2012 г.

Тагове

идеи за уикенд

мостове

реки

Забележителности наоколо

Избрани оферти