Начало / Статии / Статии - България

Река Арда - природна красота и легенди

Автор

/

Река Арда извира от карстовия извор Ардабаши, в северното подножие на граничния Арин връх. Тече на изток, през Родопите минава през Гърция и Турция и се влива в Марица, на около 6 км западно от Одрин.

Арда отводнява най-източните част на Западните Родопи и почти изцяло Източните. Горното й течение представлява живописна, дълбока и тясна планинаска долина с чести меандри. В средното си течение Арда лъкатуши през невероятно красива, дълбоко всечена долина с долинни разширения, разделени с къси, тесни, но дълбоки проломи.

На българска територия Арда приема около 25 притока. Цялата й речна мрежа е с ясно изразена асиметричност. В горното течение левите й западнородопски притоци (Черна река, Малка Арда, Давидковска река, Боровица), са по-дълги от десните - Елховска, маданска, Ардинска и др. В средното течение е точно обратното - долините на десните притоци Върбица и Крумовица са много по-дълги и силно разклонени в сравнение с левите. Изключение прави само река Перперек, в чиято долина се намират руините на тракийския град Перперикон.

Арда е най-пълноводната българска река след Марица и Струма. В древността реката била известна с различни имена - Харперос, Артескос, Арнесос. Днешното й име е с тракийски произход и означава Бяла река. Заради средиземноморското влияние в поречието на Арда пълноводието е през декември-февруари, а маловодието - през август-септември.

Зимните поройни дъждове водят до бедствени наводнения. Тогава Арда е в стихията си. В края на сухото и горещо лято обаче много от малките й притоци пресъхват. Построените на река Арда язовири допринасят положително за регулиране на речния отток и правят долината изключително живописна.

Любопитно: Сред седемте чудно красиви проломи на Арда най-впечатляващ е Дяволският мост. Той започва под стената на язовир "Студен кладенец". На разстояние от 1,4 км, сграбчено като в клещи, дълбокото каменно легло на реката ту се разширява до 8 м, ту се стеснява до 3-4 м. Почти по средата  проломът е най-тесен - само 1 м, а дълбочината му достига 18 м. Много истории са свързани с тайнствените и непознати дълбини на подмолите на пролома ("творение на дявола", според местните легенди). За разлика от едноименната проломна теснина, каменният Дяволски мост в средното течение на реката, възхитителен с хармоничните си пропорции, е творение на човека.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
29 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

рафтинг

реки

Забележителности наоколо

Избрани оферти