Начало / Статии / Статии - България

Великолепието на Смолянските езера

Автор

/

На север от Смолян (най-високо разположеният град в България), в подножието на Букова планина, се намират чудно красивите Смолянски езера.

Разположени са амфитеатрално (от 1500 до 11 м) по левия долинен склон на Черна река, ляв приток на река Арда. По произход са типични свлачищни езера, запълнили тилните подножия на голямо стъпаловидно свлачище. Живописната езерна група се състои от 3 постоянни и 17 временни езера.

Най-восоко разположеното постоянно езеро се нарича Мътното езеро, но не защото водите му са мътни, а защото сянката наоколо им придава тъмен, почти черен цвят. Езерото има интересни скалисти брегове. Подхранва се от подземни води и няма нито притоци, нито потоци които да изтичат от него.

Под Мътното езеро се намира най-голямото Смолянско езеро - Милушевския дол (Бистрото езеро). Дълго е 178 м, а дълбочината му е 4 м. Една трета от водната повърхност е покрита с дебел (около метър) торфен пласт. През лятото буйна тревна растителност покрива езерото и то изглежда като шарен родопски китеник. От него изтича малка рекичка и се влива в третото, най-ниско разположено Смолянско езеро - Саладжа. То се оттича подземно и водите му се подхранват от голям извор, който блика на 200 м от него.

Любопитно: Великолепието на Смолянските езера изпъква ярко на фона на приказната планинска панорама - живописно съчетание от потънали в зеленина гористи склонове, затревени билни заравнености, изпъстрени с цветя и смърчови горички, гигантски скали с фантастични форми. От розово оцетените скали на Букова планина природните сили са изваяли назъбени била и откоси, подобни на величествени крепостни стени, гигантски игли, извисени над страшни пропасти, зловещи зъбери. Много от тзи скални феномени са наречени с подходящи имена, свързани с чудни легенди - Невястата, Турлика. Черната стена, Часовой и др.

Къде: край гр.Смолян

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
19 септември 2012 г.

Тагове

езера

зимен туризъм

летен туризъм

планини

природни забележителности

природни паркове

Родопи

Забележителности наоколо

Избрани оферти