Начало / Статии / Статии - България

Скакавишки водопад - третият по големина водопад в България

Автор

/

Третият по големина водопад в България е приказно красивият Скакавишки водопад, с височина над 70 м. Водопадът се намира край село Полска Скакавица.

Разположен е на 750 м н.в., на десния стръмен бряг на река Струма, оформен от източните склонове на Земенската планина. От силно окарстените варовикови скали в Сухия дол (над водопада) бликат няколко карстови извора, които образуват малката рекичка Големи (Широки) дол. Отначало тя криволичи между овощни и зеленчукови градини, но щом достигне огромния скален откос, пада с грохот в бездната.

От ръба на откоса водата на водопада се разделя на ръкави и образува множество малки водоскоци, които се провират между скалите, разбиват се на хиляди капчици, пробляскващи с различна светлина. От тези причудливи подскоци на водните струйки, препускащи шеметно по стръмния склон, идва и името на водопада. Пенливите му води се успокояват едва когато река Струма ги приеме в прегръдките си.

Скакавишкият водопад е типичен пример за страничен водопад, образуван при сливането на две реки, когато главната река дълбоко се е всякла в скалните пластове, а високо над ръба на долинния й склон е останало речното легло на притока й, вливащ се чрез воден пад.
Скакавишкият водопад е травертинов (бигорен) водопад. Карстовите води, които дават началото на рекичката Големи дол , са много варовити. Калциевите соли се отлагат от водите по ръба на скалния откос, където е началото на водния пад, и около водолюбивата растителнодст се образува огромна тераса от бигор - зеленикава шуплеста варовикова скала.

Любопитно: Преди години от скалния откос се откъсва огромно срутище, което отнася олтара на църквичката на село Полска Скакавица. И днес на върха на водопада живописно се откроява силуета на малката селска църквичка.
Невероятна прелест на Скакавишкия водопад се подсилва от буйната храстова растителност по скалния склон. През пролетта, когато цъфтят люляците, това е истинско райско кътче. Очарован от невероятната му прелест чешкият учен Константин Иречек отбелязва в своите пътеписи, че Скакавишкия водопад е "най-красивият кът на Балканския полуостров".
 

Къде: Полска Скакавица,  на 18 км. от Кюстендил

Най - добро време: април - септември

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
19 юни 2012 г.

Тагове

водопади

идеи за уикенд

уикенд изкушения

Забележителности наоколо

Избрани оферти