Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват

Автор

/

 

В биосферен резерват "Баюви-дупки-Джинджирица" (1934 г.) се опазват естествени гори от реликтните бяла и черна мура, обитавани от изключително богат растителен и животински свят.

Резерватът е разположен на 1200 до 2884 м.н.в. в североизточната част на Пирин, между върховете Пирин и Бански Сухиндол. Сред силно разчленения релеф се открояват дълбоките циркуси Разложки Суходол, Каменица и Баюви дупки, красивата долина на Бяла река и местностите Конярника и Джинджирица. По окарстените терени има множество пещери, пропасти, понори и гол карст.

Около 59% от резерватната територия е заета от девствени гори предимно от бяла и черна мура, но има и бял и черен бор, смърч, ела. Повечето са между 100 и 250-годишни, а на места дори над 500 години. Някои участъци в гората Малка Джинджирица са на средна възраст 520-550 години. Тук белите мури са високи 35 м. Две от най-старите черни мури (над 1300 години!) са обявени за защитени обекти. Най-високата част на горския пояс е зает от гъсти клекови формации на възраст между 100-110 години. Средната им височина е 1,5-2 м, но на места достига дори до 3 м.

Сред животинските видове се откроява дивата коза - един от символите на резервата. Повсеместно се среща дива свиня, златка, белка, катерица, но глухарят обитава само циркуса Баюви дупки и местността Джинджирица, а лещарката - долината на Бяла река и доллната част на Баюви дупки. По високите места намира убежище застрашената от изчезване пиринска мечка. Почти навсякъде се срещат соколи, ястреби, кълвачи, различни пойни птици, влечуги, земноводни.

Пиринските гори са изключително природно явление не само  за България, но и за Европа, където такива стари гори с толкова стари дървета се срещат много рядко.  В резервата, признат за царството на еделвайса, се опазват много растителни видове, включени в Червената книга на България.

Любопитно: Клекът е реликтен вид, който расте в планините между 2200-2400 м.н.в., образува преходният пояс между горите и алпийските ливади. Клекът е изглолистно растение от семейство Борови, но за да устои на силните ветрове, не издига ствол, а се развива на повърхността по посока на преобладаващия вятър. Клоните и пъпките му издържат тежестта на дебелата снежна покривка, без да се повредят.

Къде: североизточната част на Пирин, България

Кога: целогодишно

 

>
12 декември 2012 г.

Тагове

летен туризъм

Пирин

природни резервати

трекинг

идеи за уикенд

Забележителности наоколо

Избрани оферти