Начало / Статии / Статии - България

Дръстър - един от великите български градове

Автор

/

Останките на Дръстър - един от великите български градове, се намират в съвременния град Силистра и с държавен указ са обявени за резерват.

Дръстър е наследник на античния град Дуросторум, в който, въпреки превратностите на историята, животът не прекъснал. Българите запазили, поддържали и обновявали крепостта, а от нейното пристанище флотът им свързвал българските земи с всички крайдунавски народи и по време на мир, и по време на война.

От средновековния Дръстър днес не е останало много - запазени са значителни части от крепостната стена край дунавския бряг, останките на една антична порта, преправена от средновековните жители на града. Наскоро е открит силно повреден надпис, в който е разчетено името на хан Омуртаг.

Сред археологическите паметници от Средновековието особено значение има откритата преди десетина години внушителна църква (базилика). Тя се оказва един от седемте катедрални храма, издигнати от княз Борис I след покръстването на българите. Построена е от големи дялани камъни и по план е подобна на Голямата базилика в Плиска.

Катедралата има дълга история. В нея служел дори българският архиепископ, а после и патриархът, тъй като за известно време в Дръстър се намирали техните резиденции. Храмът няколко пъти бил преустройван, за да бъде използван и по времето на Второто българско царство.

При археологическото проучване са открити гробове на членове на династията на Тертеровците. По емблемата и монограмите върху намерените прекрасни златни обеци археолозите предполагат, че може би тук са погребани съпругата и една от дъщерите на цар Георги Тертер.

Любопитно: Името на средновековния град Дръстър е славянизирана форма на античното му име - Дуросторум. За Дръстър има сравнително много писмени сведения от хроники, печати, надписи. Най-ранното споменаване на българския град Дръстър е в легендата "Видението на пророк Исайя", записана през XI в. В нея се казва, че "цар Испор" (хан Аспарух) построил Дръстър-град. Това не може да е вярно буквално, тъй като Дуросторум не е преставал да съществува, но е сигурно указание, че градът, пръв от запазените антични крепости, е включен в границите на Дунавското българско ханство. Дори се предполага, че Дръстър е бил ханска резиденция (аул). Други сведения подсказват, че е бил административен център (комитат) на отвъддунавска България.

Къде: град Силистра, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 археологически открития в България"
 

>
26 септември 2012 г.

Тагове

археологически резервати

идеи за уикенд

крепости

културен туризъм

Забележителности наоколо

Избрани оферти