Силистра

За града

Оферти

Статии

Силистра / Silistra

Град Силистра (Silistra) се намира в Североизточна България. Разположен е на десния бряг на река Дунав. Съществуват данни, които сочат, че днешния град Силистра е бил древен римски град под името Дуросторум. Той е основан през 29г. Градът е бил военен лагер, основан на старо тракийско селище. Градът нови още едно име през средновековието - Дръстър. В Силистра можете да видите турската отбранителна крепост, датираща от 1847 г.; архитектурно–археологическия резерват “Дуросторум – Дръстър – Силистра”. В областта са открити много римски останки. В околностите на Силистра можете да се насладите на един от най-прекрасните биосферни резервати в България - Сребърна София - Силистра - 459 км. Пловдив - Силистра - 409 км. Варна - Силистра - 195 км.

Забележителности

Резерватът Сребърна

Сребърна е единственото голямо езеро, запазено след пресушаването на многобройните блата и езера по дунавското ни крайбрежие. Разположено е на 1 км от брега, на 16 км западно от град Силистра. Тръстиката, достигаща до 6-7 м височина, заема две трети от площта на езерото и образува множество плаващи острови (кочки). По крайбрежията му растат папур и кисели треви (камъш, дзука, острица), а във водните площи - редки и застрашени водни растения (водна лилия, блатно кокиче, блатна незабравка, насекомоядна мехунка и др)...

Забележителности около Силистра

Избрани оферти