Начало / Статии / Статии - България

Резерватът Сребърна - на гости на пеликаните

Автор

/

Сребърна е единственото голямо езеро, запазено след пресушаването на многобройните блата и езера по дунавското ни крайбрежие. Разположено е на 1 км от брега, на 16 км западно от град Силистра.

Резерват Сребърна, Силистра, България

Тръстиката, достигаща до 6-7 м височина, заема две трети от площта на езерото и образува множество плаващи острови (кочки). По крайбрежията му растат папур и кисели треви (камъш, дзука, острица), а във водните площи - редки и застрашени водни растения (водна лилия, блатно кокиче, блатна незабравка, насекомоядна мехунка и др).

Централната част на езерото е покрита с водната трева лъщене, която блести като сребро през ясните лунни нощи и при ниско слънце. Предполага се, че името на езерото е свързано с този блясък.

Още през 1878г. видният унгарски пътешественик Феликс каниц нарича Сребърна "Елдорадо на блатните птици". Тук мътят, зимуват и прелитат около 150 вида птици, много от тях застрашени от изчезване - ням лебед, различни видове чапли, корморан, блестящ ибис, диви гъски, черна и речна рибарка, белочела и сива гъска, голям пчелояд, голям гмурец, 11 вида диви патици и т.н. Тук е единственото гнездилище на голямата бяла чапла. Но бисерът на Сребърна е колонията къдроглави пеликани.

След птиците по видово разнообразие в резервата са бозайниците - 35 вида (сляпо куче, видра, пъстър пор, златист хомяк и др.). От голямото рибно богатство в миналото, заради дългата изолация на езерото от река Дунав, днес са останали съвсем малко видове - щука, червеноперка, каракуда, костур, виюн, сом. В резервата се срещат 12 вида земноводни и влечуги.

Езерото Сребърна е обект на Рамсарската конвенция (1975г.), биосферен резерват (1977 г.) и в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1983г.).

В непосредствена близост до Силистра се намира китното добруджанско селце Ветрен - предпочитано място за настаняване в близост до природен резерват "Езеро Сребърна". Препоръчваме ви да отседнете в къща за гости "Пеликан", разположена в сърцето на природата, до малка горичка, която целогодишно се оглася от птичи гласове, а често може да се чуе и воят на чакали, които обитават околността. Къщата предлага уют и спокойствие и възможност за отдих, с перфектни възможности за наблюдение на птици, пеперуди, водни кончета, бозайници, редки растения, в нейните околности.

Има много добри възможности за риболов в р. Дунав и околните езера, както и за колоездене сред природата, посещение на древни археологически находки, а също така и запознаването с местния фолклор.

Къде: гр. Силистра, България
Най-добро време: целогодишно

>
05 август 2011 г.

Тагове

велотуризъм

езера

природни резервати

резервати

риболовен туризъм

хотели

ЮНЕСКО

Забележителности наоколо

Избрани оферти