Начало / Статии / Статии - България

Императорските надписи от Сердика

Автор

/

Всеки, който премине през подлеза пред Министерски съвет в София, може да види надписа, чийто текст гласи: На добър час! Най-великите и божествени императори, цезарите Марк Аврелий Антонин Август, победител на германците, победител на Сарматите, баща на Отечеството, велик жрец, и Лиций Аврелий Комод Август, победител на германците, победител на сарматите, дадоха за поддръжка на своята войска крепостните стени на града на сердите, когато управител на провинция Тракия бе Азелий Емилиян.

Надписът се отнася към групата на римските строителни надписи, които ознаменуват големите държавни градежи - обществени сгради или крепостни съоръжения. В надписа според римската традиция двамата съимператори са упоменати с всичките си титли, но само първият е назован "Баща на Отечеството" и "Върховен жрец". Тъй като имената на единия съимператор и на управителя на провинция Тракия са заличени, учените епиграфи трябвало да ги възстановят на сравнения. Този древен обичай на заличаване на имена на владетели се нарича дамнация мемория. Чрез него римляните изпращали в забвение низвергнатите от власт управници.

Текстът, както и ще три надписа, били издълбани върху масивни каменни блокове. Блоковете били вградени  в крепостната стена при всяка от четирите порти на Вътрешния град  на Сердика в годината, когато бил завършен строежът. Самата година не е изписана, но ако се съди по периода, през който двамата императори са управлявали заедно, стената е била построена между 176 и 180 г. Археологическите останки на източната порта на Сердика се намират в подлеза пред Министерски съвет. От двете й страни имало една мощна петоъгълна кула. От нея тръгва една от главните улици на града, водеща към форума на Сердика. Граът бил един от най-укрепените в Римската империя поради военностратеги1еското си ктъстопътно положение.

От четирите надписа, вградени над всяка от четирите градски порти на Сердика, са открити два. Това е единствен случай в римската археология, тъй като обикновено се намират само единични надписи. Първият надпис е открит през 1957 г. при изкопни работи на кръстовището между улица "Екзарх Йосиф" и булевард "Мария Луиза", където някога се е издигала Северната порта на Сердика. На втория надпис археолозите попаднали при при разкопките на Западната порта, и то в насипа от развалини на десетина метра от самия вход. Този надпис се намира в хранилището на Музея за история на София и очаква своето място в неговата бъдеща експозиция.

Къде: София, България

>
21 май 2013 г.

Тагове

антични градове

археологически музеи

археология

идеи за уикенд

съкровища

Забележителности наоколо

Избрани оферти