Начало / Статии / Статии - България

Пръстенът от село Езерово

Автор

/

Пръстенът е открит случайно през 1912 г. край село Езерово, разположено на 3 км. от Нова Загора. Представлява отворена халка от дебела златна тел, с дупки в двата края, където е вмъкната плътна елипсовидна плочка, която се върти свободно. Плочката е без всякаква украса, но в нея е врязан надпис от 61 букви. Те са разположени в осем неправилни реда без интервали или знаци, разделящи думите. Надписът е гравиран с гръцки букви, но не е на гръцки език. Мнозина изследователи смятата, че текстът е на изгубения език на траките. 
 
Въпреки многобройните опити надписът да бъде разчетен, учените така и не стигат до еднозначно заключение. Според най-популярното предложение в текста се съобщава, че жената на покойника, отгледала неговите деца е готова да го последва в отвъдното според древния тракийски обичай. 
 
Изглежда пръстенът е намерен при разрушаване на гроб, тъй като заедно с него са открити и други паметници от V в. пр.Хр., свързани с ранните погребални ритуали на траките. Оттук може да се направи изводът, че той е изработен специални – като погребален дар, свързан с определен обред. 
От древногръцките автори научаваме, че траките говорели на свой собствен език, общ за различните тракийски племена. Но тъй като те нямали писменост, сведенията за езика им са оскъдни.
 
Любопитно: Археологическата култура Езерово от ранната бронзова епоха е синхронна с троя I-II. Селищата от тази култура обикновено били изграждани на хълмове и укрепвани с каменни стени. Жилищата били изградени от плет, измазан с глина. Те имали правоъгълен план, а задната къса стена била дълговидно (апсидни) извита . Погребенията се извършвали в границите на селището или в некропол извън него. Мъртвите полагали в гробни ями, полегнали на една страна, със силно свити крайници (позиция хокер, близка до положението на плода в утробата на майката), а до тях поставяли късове червена охра (вид глина) и глинени съдове. 
>
26 август 2013 г.

Тагове

археология

културен туризъм

тракийски селища

Забележителности наоколо

Избрани оферти