Начало / Статии / Статии - България

Кресненския пролом на река Струма

Автор

/

От Симитлийската котловина до малкото Кресненско поле, река Струма трудно се проправя път между кристалните шисти и гранити на Пирин, Влахина и Малешевска планина. По протежение на 25 км тя се врязва в тях и образува величественото Кресненско дефиле - дълбока тясна долина, по която минавал древният път, свързващ Егея с Придунавието. Днес през пролома минават шосе и жп линия от София за Атина.

Най-труднодостъпни са северната му част и участъкът между Кресна и Кресненското ханче. На места река Струма е силно притисната от почти отвесни скали, а на други - по стръмните гористи склонове стърчат грамадни скални зъбери и причудливи скални фигури.

В южните част на Кресненския пролом се намира резерватът "Тисата", а южно от Кресненското ханче е малката долина на Дивленска река, десен приток на Струма, която е истинско царство на люляците. Кресненският пролом е прочут и с лековитите минерални извори край Кресна и село Ощава (най-горещ е "Врялата вода" - 65 градуса). Недалеч от Кресна се намират земни пирамиди, известни на малцина. Дълбоки ровини, кривоичещи долове с отвесни стени сред белезникавите пясъчници оформят макар и почти пустинен пейзаж.

Разнообразната растителност придава особен колорит на Кресненския прилом. Активният рафтинг-сезон в бързеите на Кресненския пролом започва в началото на април, когато Струма е пълноводна и буйна от снеготопенето в околните планини, и продължава през май и юни.

Любопитно: В резервата "Соколата", в землището на село Игралище, в Малешевската планина, се опазва уникална високостеблена гора от благун на възраст над 200 години. На север, по долината на Брезнишка река, между град Кресна и село Горна Брезница, има участък, единствен по рода си в България - по протежение на повече от 4 км по двата бряга на реката се извисяват великолепни чинари. В съседната планина Влахина е резерватът "Габра", в който се опазва изключително ценен масив с естествени насаждения от високи 30-35 м черни борове на възраст 170 години - рядко явление в Европа.

>
16 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

любопитно

природни забележителности

природни резервати

проломи

скални образувания

Забележителности наоколо

Избрани оферти