Начало / Статии / Статии - България

Резерват „Тисата” в Кресненския пролом

Автор

/

Резерватът „Тисата” (1949 г.) се намира в най-южната част на тесния Кресненски пролом. Разположен е северно от град Кресна, в предбалканския пояс на Пирин и Малашевска планина, на височина от 200 до 850 м. Река Струма разделя резервата на две части.

              Испанско каменарче

Западният (Малешевски) дял е много по-обширен (около 87%). Простира се по стръмните планински склонове като ивица с дължина окло 4 км и ширина до 2,5 км. Източният (Пирински) дял се намира в местността Хълма, северно от Влахинска река, на около километър от река Струма. От територията на резервата 80% са заети с гори от средиземноморски тип. Тук се опазва най-голямото у нас и в Европа естествено хомогенно находище на дървовидна хвойна – рядък, защитен от закона вид. Разпространени са и косматият дъб, мъждрян, черен бор.

Подлесът на горите е от вечнозелени храсти – драка, червена хвойна и др. Тревната растителност, съставена от около 460 вида, включва множество редки видове – френска жълтица, дилянова мишовка, средиземноморски шпорец, планинско и южно подрумче, реснически дебелец.

Любопитно: Дървовидната хвойна е рядък иглолистен растителен вид от род хвойни. Тя е реликтно растение с малоазиатски произток. За разлика от другите видове на рода (главно храсти), дървовидната хвойна развива един централен ствол и има вид на дърво, високо 5-6 м (отделни екземпляри достигат до 15 м). По форма на короната прилича на туята и на кипариса. Дървовидната хвойна, заедно с келявия габът, косматия и зимния дъб, и подлес от червена хвойна и зеленика, образува средиземноморски растителни съобщества (псевдомаквиси).

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
13 май 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти