Начало / Статии / Статии - България

Природен парк Българска

Автор

/

"Българска" е един от най-младите природни паркове в България (2002г.). Паркът обхваща билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Предбалкан.

В границите му попадат изворите на река Янтра и язовир "Христо Смирненски". Най-високите точни в парка са връх Караджова кула (1511м.), в Шипченска планина, и връх Бедек (1488м), в Тревненска планина. Голямата денивелация (1120м) и специфичния микроклимат във височинните пояси, както и разнообразния релеф и почви обуславят изключителното биоразнообразие на парка.

В ПП "Българка" са установени над 1800 растителни вида. Горите заемат 80.2% от площта му, като 75% от тях са букови. Букът образува интересни растителни съобщества , включени в 11 местообитания, включени в екомрежата "Натура 2000". В ПП"Българка" попадат три природни забележителности и пет защитени местности.

В защитена местност "Естествено тисово находище" (в местността "Извора") се извисяват вековни букови гори с единични дървета ела и явор и с подлес от тис и лавровишна. Този триетажен хабитат(бук-тис-лавровишна) е с уникално консервационно значение. Предполага се, че естественото тисово находище в него е едно от най-големите на Балканския полуостров. В защитена местност "Студен кладенец", до село Станчев хан, включва вековни естествени гори от бук и габър, наблизо е и пещера Килийките.

В защитена местност "Столища" се опазва група от високи, над 150-годишни букови дървета. Защитена местност "Соколски манастир" се намира на висок скален масив, обрасъл с букови гори в най-красивата част на парка. В ПП "Българка" попадат и архитектурно-етнографският комплекс "Етъра" и част от националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа".

Любопитно: В западната част на парк, над язовир "Христо Смирненски", се намира местността Узана - най-голямата старопланинска поляна. Тук е най-дългата (1200м) ски писта в Стара планина, с денивелация 225м. По билните части на парка преминава най-дългият маркиран маршрут в България "Ком-Емине", който е част от международния туристически маршрут Е-3. Средата на маршрута съвпада с географския център на България, който се намира в местността Узана.

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
08 юни 2012 г.

Тагове

екопътеки

природни паркове

пътешествия с влак

Забележителности наоколо

Избрани оферти