Начало / Статии / Статии - България

Река Янтра - живописни проломи и палитра от дълбоко всечени меандри

Автор

/

Река Янтра е най-голямата река в Северна България по площ на водосборния насейн и трети по дължина български приток на река Дунав след Искър и Осъм.

         Снимка: Dennis Jarvis

Извира от северното подножие на връх хаджи Димитър (Бузлуджа) в Шипченска планина, Средна стара планина. В най-горното течение, до град Габрово, често наричат Янтра със старoто й име Етър. Тук тя протича през тясна, дълбоко всечена долина с много голям надлъжен наклон и стръмни склонове, покрити с гъсти букови гори. От Габрово до село Самоводене Янтра тече на север през силно разчленения релеф на Предбалкана.

Пресича платото Стражата и Търновските височини, като образува живописни проломи и величествени всечени меандри. Най-забележителният сред тях е проломът при Велико Търново. Разстоянието между началото и края на пролома по права линия е 7 км, но заради меандрите си реката е почти два пъти по-дълга - 15,25 км. Търновският (Дервентски) пролом, с дълбоко всеченото си речно легло и стръмните гористи склонове, увенчани с отвесни скални венци, е живописна граница между Беляковското и Арбанашкото плато. През град Велико Търново река Янтра се вие като змия и обгражда от три посоки стръмните, потънали в зеленина хълмове Царевец и Трапезица.

Манастирът "Св.Троица" е сгушен в подножието на отвесните скални венци на Арбанашкото плато, в красивия Дервентски пролом. Той е един от най-старите български манастири - предполага се , че е основан  около 1070 г. Тук Евтимий, преди да с тане български патриарх (1375 г), основал прочутата Търновска книжовна школа. Почти срещу "Св.Троица" е историческият Преображенски манастир. В Дунавската равнина, до вливането си в река Дунав при село Кривина, Янтра образува широка, плитка долина, с множество свързани помежду си меандри.

Любопитно: За Янтра е характерна много добре оформена дървовидна речна система. В равнината тя тече самотно (приема само един по-голям приток - Студена река), но  в Предбалкана многобройните големи (Росица, Лефеджа) и по-малки притоци образуват широка речна мрежа, подобна на силно разклонена корона на вековен дъб. Поради това речната система на Янтра събира водите на голяма част от Предбалкана и на Главната Старопланинска верига от Троянска до Котленска планина.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
23 октомври 2012 г.

Тагове

идеи за уикенд

каране на кану

реки

риболовен туризъм

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти