Начало / Статии / Статии - България

Природен парк "Златни пясъци"

Автор

/

Природен парк "Златни пясъци" обхваща части от източните склонове на Франгенското пато. Представлява невероятно съчетание на море, зеленина и живописен бряг.

Релефът е хълмист с типично изразен свлачищен стъпаловиден характер. Особено красиви са отвесните скални венци от бели варовици, очертаващи ръба на платото. По силно разчленените склонове се открояват няколко стръмни била, разделени на дълбоки долове. Най-високата точка в парка е връх Кигура (276,8 м). "Златни пясъци" е един от първите природни паркове у нас (1943 г.). Разположен е на 17 км североизточно от град Варна, в близост до курортните комплекси "Златни пясъци" и "Св.св.Константин и Елена".

Около 80% от територията на парка е заета от широколистна горска растителност, представена от десетки видове, но главно от габър и дъб. Гори от лонгозен тип заемат дълбоките влажни долови, където са пръснати 13 малки естествени езера и текат временни ручеи и потоци. Преплетените с лиани (скрипка, повет, бръшлян) дървета и гъстият храстов подлес превръщат гората в непроходима зелена джунгла. В парка изкуствено са внесени бяла акация, северноамериканска топола, черница, ясеноволистен явор и различни иглолистни видове - черен бор, гръцка ела, ливански кедър, туя, кипарис. Сред тревната растителност 15 вида са редки и застрашени (снежно кокиче, ефедра, кавказка иглика). 12 вида орхидеи допълват очарованието на парка.

Паркът съхранява местообитания на горски видове като сърна, лисица, язовец, сънливец, прилепи. Птичето царство е представено с повече от 70 вида, като най-многочислени са пойните  - синигер, дрозд, кос, сойка, червеношийка. От хищните видове се срещат голям и мялък ястреб, мишелов, горска улулица. Над парка, разположен на миграционния път Виа Понтика, преминават големи ята прелетни птици по време на миграция. Крайбрежието се оглася от сребристите чайки (гларусите). На територията на парка има 5 туристически маршрута и един оригинален детски кръгов маршрут "Домът на сойката".

Любопитно: Историческа ценност в парка е Аладжа манастир. Тук още в 4 в. монаси-отшелници живели в килии, издълбани в скалите. Манастирът е основан през 13 в. На две нива са разположени изсечените в отвесната скала килии, църква и параклис. В параклиса са запазени фрагменти от оригиналните стенописи от 14 в.

Къде:17 км. североизточно от гр.Варна, България

Най-добро време: април - октомври

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
14 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

плаж

плажове

природни паркове

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти