Начало / Статии / Статии - България

Шабленско езеро

Автор

/

Защитената местност "Шабленското езеро" е влажна зона от международно значение, включена в Рамсарската конвенция. "Шабленското езеро" е най-запазената, от гледна точка на човешка дейност, влажна зона по Българското Черноморие.

Шабленското езеро е разположено до самия морски бряг, на 5км североизточно от град Шабла. По произход е езеро лиман,  образувано от заливчето на старата долина (суходолие) на Шабленска река. Езерото има открита водна площ от 79 ха (заедно с Езерецкото езеро - около 150 ха) и максимална дълбочина 9,5 м.

На изток е отделено от морето с дълга пясъчно-дюнна  ивица (дълга около 100 м и широка 30-50 м.), а на север от съседното Езерецко езеро го дели тясна пясъчна коса, през която е прокопан изкуствен канал. Шабленското езеро е безотточно, но сладководно - солеността му е само един промил. В западната си част езерото се захранва от подводни карстови извори, а от изток, през пясъчната ивица, има известно просмукване на морска вода.

Флората на езерото е богата. Срещат се 32 вида водрасли и над 79 вида висши растения. Бреговете са обрасли с тръстика и папур, а по откритата, блестяща като огледало водна повърхност, се белеят изящните цветове на водните лилии. През есента папурът изсъхва и обгражда сините му води със златен ореол.

Многобройните птици са голямото богатство на Шабленското езеро. Тук гнездят 57 вида, от които 10 са редки, а по време на миграцията на птиците в езерото зимуват средно до 30 00 големи белочели гъски и почти цялата популация (около 16 000) на червеногушата гъска, която е застрашен вид в световен мащаб. Тук зимуват и патици, като броят им значително нараства по време на миграцията. Шабленското езеро е богато на риба и езерни раци. В миналото средногодишният улов на шарани достигал до 6 тона, а на раците - до 300 000 броя.

Любопитно: Нос Шабла е най-източната точка на България. Разположен е югоизточно от Шабленското езеро. На скалистия бряг се извисява най-старият български фар, построен през 1856г. по френски проект. В малкото заливче до носа са разкрити остански от античния град Карон Лимен. Близо до Шабленското езеро се намира още един интересен обект - Шабленската тузла. Тузлата е на 2 км южно от езерото и представлява свръхсолена лагуна с площ 19 ха и максимална дълбочина 0,4 м. Средната соленост на водата е 40 промила, но на отделни места е между 22 и 150 промила. Дъното на тузлата е покрито със сероводородна лечебна тиня. Периферията й е обрасла с тръстика, където гнездят няколко вида птици, предпочитащи солени биотопи. По време на миграцията в Шабленската тузла отсядат ята патици и дъждосвирцови птици.

Къде: на 5 км. североизточно от гр.Шабла

Най-добро време: април - октовмри

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
02 юли 2012 г.

Тагове

езера

природни забележителности

Забележителности наоколо

Избрани оферти