Начало / Статии / Статии - България

Странджа - оазис на природа, история и нестинарство

Автор

/

Странджа е разположена в югоизточия край на България. Състои се от три планински дяла.

Южният (Главен) дял е най-голям и най-висок (връх Голям Махиада, 1031 м) и се намира изцяло в Турция. На север от него е Граничния рид, по който минава част от държавната ни граница. На изток го очертават долините на Велека и Резовска река. Босна, най-ниският дял, е разположен изцяло в България. Простира се дъговидно от граничния връх Кервансарай (632м) до Черно море, между реките Велека и Факийска. Най-североизточните му разконения са уединените възвишения Росен баир и Медни рид, разположен успоредно на морския бряг.

Релефът на Странджа на територията на България е хълмист и нископланински. Най-висок връх е Градище (710м), в Гранични рид. Билото на Босна е заоблено, на места дори заравнено. Най-високите му върхове са Папия (502м), в най-източния му край, и Ехекчиите (492м), в най-западния край.

По силно разчленените от гъстата долинна мрежа горски склонове, особено на Гранични рид, стърчат причудливи скални образувания. От пещерите най-популярни са Махарата, до село Кости, Еленовата дупка, до село Бяла вода, Братановата пещера, югозападно от град Малко Търново. Сред карстовите извори най-известна е групата Деветях извора, в долината на Докузашка река, южно от село Стоилово.

Най-голямото богатство на Странджа е нейната уникална флора и фауна, които я правят една от най-интересните български планини. На територията на Странджа се намират ПП "Странджа", 5 резервата и множесво защитени местности. Сред тях са биосферния резерват "Узунбоджак" и "Силкосия", който е най-старата защитена територия в България.

Климатът на Странджа е континентално-средиземноморски. Зимата е топла и влажна, а лятото - горещо и сухо. По най-източните разклонения на планината се чувства мекото влияние на Черно море. За планинските подножия са характерни канелените горски почви, а по долината на река Велека, единствено в България, се срещат жълтоземни почви, образувани под влиянието на субтропичния средиземноморски климат.

Любопитно: Странджа е осеяна с археологически и исторически паметници от тракийско, римско, византийско и османско време. Село Бръшлян е обявено за архитектурен резерват, а село Българи - за фолклорен резерват, в който се пази древният обичай да се танцува върху жарава - нестинарството.

Къде: Странджа планина

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
30 юли 2012 г.

Тагове

летен туризъм

обичаи

планини

природни паркове

природни резервати

трекинг

фолклор

Забележителности наоколо

Избрани оферти