Начало / Статии / Статии - България

Силкосия - първият резерват в България

Автор

/

Най-старата защитена местност в България - от 23 юли 1931 г. (резерват от 1933 г.), е "Силкосия". Разположен е по левия долинен склон на река Велека между селата Българи и Кости, на надморска височина от 100 до 250 м. Включва заоблени плоски била, прорязани от сенчести и влажни долове.

Горските насаждения заемат 80 % от площта на резервата. Съставени  са главно от дъбови и по-малко букови гори. Дъбовите гори са от източен горун и благун (наречен още сладун), с малко цер и източен бук. В буковите гори, най-често чисти, присъства реликтният източен бук. Дърветата са високи средно 17 м, но някои достигат до 30 м. Средната им възраст е над 120 - 150 години, но има и над 200-годишни.

Наричат "Силкосия" естествена ботаническа градина. Тук много добре са запазени характерните за Странджа вeчнозелени храстови формации. По влажните долове расте странджанска зеленика, лавровишна, кавказка боровинка, обикновен тис, понтиско бясно дърво и др. В "Силкосия" се намира единственото естествено находище от дива мушмула в Европа.

Интересни са и тревните видове. Най-изящни сред тях са кавказката иглика и пролетната циклама, които цъфтят още през февруари - март и придават особен колорит на планината, все още осеяна със снежни петна. Реките на "Силкосия" са местообитания на реликтната каспийска водна костенурка и световно застрашената видра. От многобройните видове, които обитават "Силкосия", в Червената книга на България са включени 10 вида риби, 5 вида влечуги и 10 вида бозайници. В горите й гнездят множество застрашени и редки видове птици.

Любопитно: В пояса на широколистните гори има вътрешно разпределение на дървесните видове според надморската височина и климатичните условия. Топлолюбивите дъбови гори заемат ниските части, а по-хладнолюбивите букови гори - най-високите. В "Силкосия" се наблюдава точно обратното. В дълбоките влажни долове и по сенчестите склонове най-ниските части са заети от източния бук, а над него - по припечните склонове, са разположени дъбовите гори.

Къде: близо до село Българи, на около 15 км от гр.Царево

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
20 ноември 2012 г.

Тагове

летен туризъм

планини

природни паркове

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти