Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват "Узунбоджак"в Странджа

Автор

/

Биосферният резерват "Узунбоджак" ("Лопушна") е най-големият странджански резерват, обявен през 1956 г. Разположен е на юг от село Кости, в долината на река Резовска, на 18 км западно от устието й.

Изцяло попада в граничната ивица. Релефът му е силно разчленен, с надморска височина от 50 до 300 м. Климатът е континентално-средиземноморски, допълнително омекотен от близостта на Черно море. И през най-студените зимни месеци средните температури са положителни.

В резервата се опазват естествени вековни дъбови и букови гори, които заемат 94% от площта му. В горите присъстват източен горун, благун и източен бук, които са терциерни реликти. Средната възраст на дърветата е 110-120 години, а средната им височина - 17-22 м. Вечнозеленият храстов подлес е от средиземноморски видове от лавров тип - стрнаджанска зеленика, понтийско бясно дърво, остролистен джел, лавровишна, червена пираканда (дребен храст). В резервата са описани повече от 1000 висши растения, сред които множество ендемити.

Горите в "Узунбоджак" са убежище на много животни: влечуги - змиегущер, жълтокоремник, блакански гекон, вдлъбнаточел смок, леопардов смок; бозайници - дива свииня, сърна, лисица, чакал, дива котка, вълк, сив хомяк; птици - няколко вида кълвачи, дрозд, гълъб - хралупар, белочела сврачка, ясртеб, синя гарга, бекасина. Богатата и разнообразна речна фауна е представена от кротушки, резовски мряни, речни кеафали, много водни змии. До 1913 г. в горите на "Узунбоджак" се е срещал рисът, вече изчезнал вид от българските земи, а до 1941 г. те са били обитавани и от благородния елен.

Любопитно: Някога римските легиони, пресичайки Странджа, яли до насита мед от дивите пчели, но се натровили. Те не знаели, че красивите розово-виолетови цветове на странджанската зеленика, от които пчелите събирали меда, са отровни. Днес е известно, че всички части на растението съдържат отровното вещество андромедотоксин. Странджанската зеленика е вечнозелен храст - колхидски реликтен вид, включен в Червената книга на България. Среща се само на две места в света - в Странджа и в родината й Кавказ (по черноморското крайбрежие), където достига размерите на малко дърво.

Къде: Странджа, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
23 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти