Начало / Статии / Статии - България

Връх Ботев - първенецът на Стара планина

Автор

/

Връх Ботев (2376 м), първенецът на Стара планина, се извисява почти в средата на планинската верига, в Калоферска планина.

За разлика от забленото било северните и южните склонове на върха са много стръмни и страховити. На север е Видимският (Северен) Джендем, а на юг – Калоферският (Южен) Джендем. Двата Джендема представляват невероятно съчетание от главозамайващи дълбоки пропасти, високи скални откоси, зловещи остри зъбери, дълбоки улеи, пенливи потоци и рекички с многобройни бързеи и водопади (пръскала).

Суровата красота на върха се дължи на своеобразния му скален строеж. Изградената от стари гранити и гнайси билна част е заоблена в резултат от характерното за гранита сферично изветряне. По-ниските склонове на върха, изградени от варовици и маргели, са изпълнени с причудливи микрорелефни форми – зъбери, отвесни скали, склонови стъпала и др.Тук се наблюдават и карстови процеси. Най-известни са пещерите Ханмаара, Рогачева пещера, Въртопа.

През връх Ботев минава Главният Балкански вододел. Северните му склонове попадат в Черноморския, а южните – в Егейския водосборен басейн. От южните му склонове водят началото си два буйни притока на Бяла река – Голяма Бъзовица и Пръскала, която образува най-високия водопад в България – Райското пръскало. На север два пенливи потока се вливат в река Видима, на която се намира вторият по височина водопад в БългарияВидимското пръскало (80 м).

Любопитно: На връх Ботев са регистрирани няколко климатични рекорда. Той е едно от най-студените места в България. Средната годична температура е минус 0,6?С, т.е. само на връх Мусала е по-студено. Тук се наблюдава най-голям средногодишен брой на изцяло облачни дни – 150 (този рекорд си поделя с Черни връх). Най-мъгливото място – 291 дни годишно, и най- ветровитото- средната скорост на вятъра е 10 м/сек. Зимите на връх Ботев са снежни и дълги – повече от седем месеца. Огромните преспи по усойните места се топят до средата на лятото и подхранват множество потоци и извори. От 1940 г. на връх Ботев работи втората високопланинска метеорологична станция в България.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
16 април 2013 г.

Тагове

върхове

зимен туризъм

идеи за уикенд

летен туризъм

маршрути

национален парк Централен Балкан

планини

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти