Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват Славянка в югозападна България

Автор

/

Биосферният резерват "Славянка" (1951 г.) се намира в едноименната планина (в миналото наричана Алиботуш) - една от най-красивите в България.

Славянка, подобно на Пирин, е типичен хорст, част от Рило-Родопския масив, но е много по-малка (дължина около 20 км и ширина - 10-12 км). По билото й преминава част от държавната ни граница с Гърция (гръцкото име на планината е Орвилис). Тя е заобиколена от планини - Пирин, Стъргач, Черна гора, Шарлия и Сенгелска планина (в Гърция). Славянка е висока планина със заоблено било и стръмни склонове, особено към долината на река Струма. Най-високият й връх Гоцев връх (2212 м) е разположен на самата гранична линия.

Славянка притежава уникална за България растителност. Тук съжителстват средиземноморски вечнозелени растителни видове, характерни за планината Олимп в Гърция, и редица обичайни и редки средноевропейски видове. От ранна пролет до късна есен северните склонове са обсипани с цъфтящи растения и планината изглежда като китна градина.

В ниската част на иглолистния горски пояс доминира черният бор, по-нагоре гъстата гора е съставена от бял бор, смърч, ела и отделни дървета бяла мура. Във високите части преобладава черната  мура, балкански ендемит и терциерен реликт, който в България се среща само тук и в Пирин. В "Славянка" е най-голямото находище на черна мура, като отделни екземпляри са на възраст 400-500 г.!

В ниските северозападни части на планината има широколистни гори от бук, воден габър, келяв габър и отделни съобщества от обикновен кестен. Сред храстовата растителност също има много реликтни видове - обикновен тис, кошаниново бясно дърво, маслиново вълче лико. В тази малка планина са установени 1400 тревни видове - 20 от тях се срещат единствено тук, а 42 са балкански ендемити. Сред тях са венерин косъм, гръцка и дряновска ведрица, алпийска крехка папрат, теснолистно кинавче, бодлива и твърда власатка.

Фауната в "Славянка" е богата и разнообразна. Тук се срещат 1200 вида насекоми, шилоопашата и шилобедрена костенурка, македонски гущер, котешка змия, сърна, дива свиня, лисица и др. С голяма наиучна стойност са много видове пеперуди.

Любопитно: Една чудна легенда разказва: ... Най-после, с хитрост, турците хванали народния закрилник Али Страшника. Селим паша бил поразен от достойното държане на храбрия войвода и рекъл: "Нямам власт, за да те пусна, но ако стигнеш върха с тези ботуши - бъди свободен!". Пред Али поставили чифт ботуши и ги напълнили с вряла смола. Само миг се поколебал войводата. Бързо пъхнал краката си в смолата и тръгнал - не вървял, а тичал с огромни скокове, сякаш летял като птица. Стигнал върха и...издъхнал. Оттогава седловината с ливадата, където Али Страшника обул ботушите, народът нарекъл Парила, а планината - Алиботуш.

Къде: в планината Славянка

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
04 декември 2012 г.

Тагове

национални паркове

природни паркове

природни резервати

Забележителности наоколо

Избрани оферти