Начало / Статии / Статии - България

Природен резерват Ропотамо - глътка красота близо до морския бряг

Автор

/

В югоизточната част на България, на 50 км от Бургас, се намира един от най-дивните кътчета на българската природа  - резерватът "Ропотамо".

Тук могат да се видят уникални природни обекти: лиманът на река Ропотамо, крайбрежни блата и мочурища, лонгозни гори, терасовидни планински ридове с широколистни гори и причудлвиви скални феномени като Скалния лъв и малки пещери, пясъчен плаж с дюни, скалист морски бряг, красив залив и малко скалисто островче - Змийски остров. В крайбрежната ивица са представени едновременно всички етапи от развитието на дюните - от зараждането им до усвояванто им от срвесна раститиелнодст.

Прочутият лиман на Ропотамо започва от брода Долап гечит и завършва до устието на реката на Черно море, близо до нос Свети Димитър. Тук реката е спокойна и дълбока. Бреговете й са обрасли с гъсти лонгозни гори, преплетени с лиани. Ниските мочурливи участъци на лимана и езерата-старици са покрити с блатна тръстика и великолепни водни лилии.

По десния бряг на реката се опазва едно от най-големите находища на морски пелин (ценно медицинско растение)  у нас. Близо до морето пътят на Ропотамо се прегражда от широка пясъчна коса, по която растат пясъчни лилии. Повече от 100 от растителните видове в резервата са включени в Червената книга на Бългрия.

Към  устието, поради нахлуването на морка вода се повишава солеността на речните води (до 15 промила), което благоприятства голямо рибно разнообразие (както речни, така и морски видове). В резервата "Ропотамо" са установени 257 вида птици, осем от тях - световно застрашени. От птиците, включени в Червената книга  на България, тук се срещат 71 вида. Резерватът е зимовище за много редки птици и важна междинна спирка на черноморския прелетен път Виа Понтика. От устието на рекa Ропотамо около клифовете, с лодка се достига Маслен нос, който е в буферната зона на резервата.

Любопитно: Ропотамо е обявен за резерват още през 1940 г. През 1962 г. е прекатегоризиран в народен парк. Нерегулираният туристчески поток, мащабното строителство, оживената автомагистрала през самия парк превръщат този красив природен кът в екологически най-застрашената защитена територия на България. Крачка за спасяването на Ропотамо е обявяването му през 1992 г. за резерват със строг режим. На територията му са поддържаните резервати "Пясъчната лилия" и "Водните лилии" и защитената местност Змийски остров.

Къде: 50 км от Бургас, България

Кога: целогодишно

>
29 юли 2020 г.

Тагове

блато

езера

лагуна

летен туризъм

природни забележителности

природни резервати

семеен туризъм

Забележителности наоколо

Избрани оферти