Нова Загора

За града

Оферти

Статии

Нова Загора / Nova_Zagora
Новозагорският край (Nova Zagora) е умален модел на балканския кръстопът с пресичане на важни пътища от север на юг и от изток на запад. Плодородният Новозагорски край лежи широко отворен по поречията на реките Блатница и Овчарица на югозапад към Марица. Благоприятният климат, ниските панински склонове и възвишения с леки за обработване почви, гъстата мрежа от реки, пасища и гори, позволяват тук да възникнат първите уседнали селища, свързани със земедели, скотовъдство още през VII - VI в. пр. Хр. 26 са големите праисторически поселения от типа селищна огила. Сред тях е неоспорими по своята известно са карановската, Дядовската, Езеровската, Новозагорската селищни могили. Освен на богатите следи от миналото, съхранени в дебелите културни напластявания, тяхната известност се дължи и на шанса в тях да започнат първите мащабни археологически проучвания на селища от този тип.

Забележителности около Нова Загора

Избрани оферти