Начало / Статии / Статии - България

Севтополис - единственият цялостно проучен тракийски град

Автор

/

Единственият цялостно проучен засега тракийски град се намира недалеч от днешния Казанлък. Тракийският владетел Севт III издигнал града през втората половина на I в.пр.Хр. по предварителен план, съобразен с градоустройствения модел, господстващ сред елинистичните владетели по това време.
 
Река Тунджа, наричана в древността Тонзус, обикаля от три страни града, разположен на надречна тераса. Опасвала го крепостна стена, дълга 890 м. На северозападната и югозападната страна на крепостта били градските порти. От тях тръгвали две широки главни улици, които в центъра се пресичали под прав ъгъл и оформяли агората – голям правоъгълен градски площад, със светилище на Дионис.
 
Правите, взаимноперпендикулярни улици, обособявали правоъгълни квартали. Тук живеели петдесетина семейства на одриската аристокрация. Обширните им къщи, изградени от ломен камък, непечена тухла и дърво, били покрити с керемиди. Жилищните помещения на къщите били разположени около вътрешен двор, в които имало кладенец.
 
В североизточния край на града се издигала внушителната царска резиденция, разположена сред цитаделата – вътрешна здрава крепостна стена с квадратни кули по ъглите. Дворецът на Севт III бил двуетажен. Фасадата му, дълга 40 м, имала богата украса. Сред многобройните помещения особено се отличавала една обширна зала, разкошно украсена с многоцветна мазилка, наподобяваща мраморна облицовка.
 
Севтополис просъществъвал до началото на III в.пр.Хр.,когато бил опожарен и разрушен. При археологическите разкопки са открити луксозни старогръцки керамични съдове, украшения, фрагменти от каменни скулптури, от терактни статуетки, а също и от амфори, произведени в гръцките центрове Тасос, Синопе, Родос, Книдос, Хиос.
 
Любопитно:  Името на града учените узнали от голям надпис върху каменна плоча, която някога била поставена ан градския площад. Останките от Севтополис днес се намират на дъното на язовир „Копринка”. Градът е открит през 1948 г. при строежа на язовира и в продължение на шест години е разкопан изцяло от екип археолози под ръководството на проф. Димитър П. Димитров. Отчасти е проучено и подградието, където живеели бедните земеделци и занаятчии. В близост до Севтополис са открити и две разрушени куполни гробници от тухли, които свидетелстват , че траките са сред първите древни народи, използвали печената тухла за строителни нужди. Изследвани са и останките от средновековното българско селище, възникнало върху тракийските руини през XI в.
>
14 август 2013 г.

Тагове

археология

кулинарен туризъм

тракийски селища

Забележителности наоколо

Избрани оферти