Начало / Статии / Статии - България

Атанасовското езеро в Бургаската низина

Автор

/

Атанасовското езеро се намира в Бургаската низина, северно от Бургас. Простира се меридионално, на дължина 9,5 км, максималната му ширина е 4,5 км. Бреговете му са ниски и голи.

На юг широка пясъчна коса (от 50 до 200 м) го отделя от морето. По площ (1690 ха) е на трето място сред черноморските ни езера, но е много плитко - 0,8 м максимална дълбочина. Голяма част от езерното ниво е под морското равнище (до -1 м). Езерото е разделено на две части от голям изкуствен насип, по който минава автомагистралата от Бургас до Варна. По произход северната част на езерото е лиман, а южната - лагуна. Водите му са с голяма соленост (50 -60 промила) и се използват за солодобив.

Атанасовското езеро е орнитологично важно място от европейско значение и е под закрилата на Рамсарската конвенция. Тук са описани 291 вида гнездещи и летуващи птици, 83 вида от тях са сред 100-те, включени в Червената книга на България. Езерото е една от основните почивни бази по прелетния път Виа Понтика, през която по време на миграцията преминават над половин милион птици. Въпреки малката му дълбочина, то не замръзва заради солеността на водата. Това го прави изключително важно зимовище на редица северни водолюбиви птици - широкоопашати патици, бели ангъчи, сиви гъски, белочели водни кокошки.

Атанасовското езеро е едно от най-благоприятните места между Дунавската делта и Босфора за нощуване на къдроглави и розови пеликани, бели и черни щъркели, жерави, чайки и др. Сред редовно размножаващите се птици в Атанасовското езеро са саблеклюн (извънредно рядка, много красива птица), кокилобегач, клопач, малък гмурец, стридояд, блатна лястовица. Сред 50 вида безгръбначни обитатели на езерото е солничното раче - важна част от хранителната база на птиците.

Любопитно: Около Бургаския залив  се намира най-големият комплекс от естествени затворени водоеми в България - Поморийско, Атанасовско, Бургаско, Мандренско езеро. Заради изключителната значимост на езерата като място за зимуване, гнездене и почивка по време на миграция на птиците, те са включени в Списъка на орнитологично важните места в Европа. Със същия статут е и наблизо разположеното Ченгене скеле - залив при устието на река Маринка, дъното на който е покрито с тинести наноси - единственото в България крайморско тинно поле.

Къде: в границите на град Бургас, между кварталите Изгрев и Сарафово и западно от тях

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
05 ноември 2012 г.

Тагове

езера

летен туризъм

планини

природни забележителности

Забележителности наоколо

Избрани оферти