Шумен
Шумен / Shumen
Шумен (Shumen) е в Североизточна България. Град Шумен е основан преди 3200 години. Първите обитатели са траките. По-късно тракийското укрепление се превръща във военен римски кастел. По време на османското владичество Шумен е административен и военен център. Интересни забележителности в града са Национален историко-археологически резерват "Мадара",Историко-археологически резерват "Шуменска крепост", Къща-музей "Панайот Волов", Къща-музей "Добри Войников", Къща-музей "Лайош Кошут", Музеен комплекс "Панчо Владигеров", Комплекс "Създатели на българската държава", Часовникова кула. Ежегодно в града се провеждат Друмеви театрални празници „Нова Българска Драма". В близост до Шумен се намират първите две столици нa Българската държава - Плиска и Велики Преслав, култовия център Мадара, Тракийски гробничен комплекс с. Ивански. София - Шумен - 365 км. Пловдив - Шумен - 295 км. Варна - Шумен - 91 км. Бургас - Шумен - 150 км.
Забележителности около Шумен
Свързани Пътеписи за Шумен